29. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima

wtorek, 29 listopada 2022 - niedziela, 4 grudnia 2022

  • wtorek, 29 listopada 2022 - niedziela, 4 grudnia 2022
>

Od skromnej imprezy prezentującej dokonania studentów szkół filmowych i artystycznych do wydarzenia o międzynarodowym charakterze – tak można podsumować historię festiwalu Etiuda&Anima, który w przyszłym roku będzie świętował jubileusz. Zanim jednak „stuknie” mu trzydziestka, przed nami jego 29. edycja. A w niej, jak obiecują organizatorzy, czeka nas moc niespodzianek!

Program 29. edycji oferuje miłośnikom krótkich form filmowych mnogość atrakcji: projekcje filmów, spot­kania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Centralnym punktem Etiudy&Animy są niezmiennie dwa tytułowe, międzynarodowe konkursy: Etiuda, na najlepszy film krótkometrażowy, w którym uczestnicy walczą o statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Dinozaura, oraz Anima, czyli rywalizacja twórców ani­macji o Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky. W kon­kursie 29. edycji festiwalu znalazły się filmy studen­tów i profesjonalnych twórców zrealizowane w latach 2021-2022. 

W tym roku zostaną rozdane również na­grody w trzecim konkursie – Anima PL. Wszystkie filmy walczące o wy­różnienia dostępne będą także w sieci na platformie streamingowej VOD. W tym roku w kategorii „Etiuda” na­desłano ponad 1600 filmów, ale osta­tecznie do konkursu selekcjonerzy za­kwalifikowali 25 filmów. Najwięcej pochodzi z Europy, gdzie szczególnie wyróżniają się szkoły ze Słowacji, Nie­miec oraz Polski. Młodzi twórcy często podejmują problematykę skompliko­wanych relacji, nieoczywistych wybo­rów, doświadczenia straty lub zmiany, a także zaburzeń psychicznych. Często pojawiają się również wątki ro ro­dzicielstwa, miłości, cielesności i seksualności, wy­kluczenia, wojny i opresyjności kultury patriarchatu.

Do konkursu Anima 2022 swoje filmy nadesłali uznani twórcy animacji m.in. Paul Driessen, Priit Tender, An­dreas Hykade i Ülo Pikkov, a także laureaci poprzed­nich edycji festiwalu (Špela Čadež, Marta Pajek, Jo­nathan Schwenk). Zdaniem selekcjonerów na szczególną uwagę zasługują produkcje studenckie: nazwiska ich twórców nie są jeszcze powszechnie znane, ale fakt, że filmy te stają w szranki z produk­cjami znanych i wybitnych, dowodzi wysokiej klasy talentu młodych animatorów. Ich autorzy starają się analizować poważne tematy, zadawać istotne, eg­zystencjalne pytania na temat życia i śmierci, chorób (często psychicznych), starzenia się. Krytykują po­stawy polityków, pokazują ciężkie losy mniejszości społecznych, emigrantów. Twórcy animacji wyko­rzystują coraz doskonalsze narzędzia, jakie oferują im nowe technologie. Dzięki nim mogą tworzyć cie­kawsze i bardziej złożone filmy, ale także włączać ten temat do fabuły swoich utworów, pokazując za­grożenia, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Ostrzegają zarówno przed zapatrzeniem w smar­tfony, jak i przed obdarzaniem zbyt dużym zaufaniem mediów społecznościowych. Animacje nie pozostają obojętne na wydarzenia społeczno-polityczne. Od początku pandemii Covid 19, temat ten, podobnie jak wojna w Ukrainie, były żywo obecne w nadsyłanych filmach.

Nagrodę Specjalnego Złotego Dinozaura dla wybit­nego artysty i pedagoga otrzyma w tym roku Mariusz Wilczyński, którego głośny, pełnometrażowy film animowany „Zabij to i wyjedź z tego miasta” otwierał 27. MFF Etiuda&Anima w pandemicznym 2020 roku. Jednym z punktów programu będą pokazy etiud wyselekcjonowanych przez Wilczyńskiego, a zrealizowanych przez jego najzdolniejszych studentów (m.in. Tomka Popakula, Julii Orlik, Renata Gąsiorowska).

Sekcja o urokliwym tytule „Animacja to filmowa poezja” oferuje krótkometrażowe animacje szczególnie cenione przez włoskiego historyka filmu Giannalberto Bendazziego w wyborze Andrei Martignoniego oraz Fundacji Bendazziego. Pokazom towarzyszyć będzie spotkanie z Andreą Martignonim, poświęcone pamięci Bendazziego.

Prezentacje innych festiwali i wybranych szkół europejskich oferowane są w stałym cyklu „Europa w filmie animowanym”. Przyjrzymy się filmom wybranym przez sieć festiwali animacji CEE Animation Festival Network, do której należą festiwale ze Słowacji, Czech, Słowenii, Chorwacji oraz Rumuni.

Największą dotychczas retrospektywa dzieł zrealizowanych w National Film Board of Canada, to gratka nie tylko dla miłośni­ków kreski z Kraju Klonowego Liścia. W programie sekcji „National Film Board of Canada prezentuje” znajdzie się pięć, podzielonych tematycznie, zestawów ani­macji najsłynniejszej na świecie firmy, rea­lizującej artystyczne filmy krótkometra­żowe, w tym animowane. Pierwszy zestaw – „Pinscreen” to animacje Jacquesa Dro­uina, zrealizowane metodą pinscreen. Uzu­pełnią go dwa dokumenty: o życiu i twór­czości Drouina oraz o specyfice tworzenia filmów wspomnianą techniką pinscreen. Drugi zestaw „Norman McLaren” zawiera wszystkie najważniejsze dzieła kanadyj­skiego reżysera, w trzeciej projekcji „Car­toons” znalazły się humorystyczne kre­skówki z lat 1962-2018, a czwarty blok „Stop Motion” prezentuje wybrane anima­cje wykonane tytułową techniką. Blok „Ko­biety w animacji” ukazuje natomiast zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w świecie animacji i roli, którą w tych prze­obrażeniach odegrały kobiety.

Pełnometrażowe filmy animowane ostat­niego sezonu, które miały swoje pokazy na ważniejszych, zagranicznych festiwa­lach filmowych, to kolejny punkt programu. 29. Etiudę&Animę zainauguruje pokaz naj­nowszego, pełnometrażowego filmu ani­mowanego Signe Baumane pt. „My Love Affair with Marriage”. Bohaterką filmu jest Zelma, którą od najmłodszych lat piosenki i bajki przekonywały, że miłość rozwiąże wszystkie jej problemy, jeśli tylko będzie przestrzegać społecznych oczekiwań, jak powinna zachowywać się dziewczyna. Jed­nak w miarę dorastania coś przestało się zgadzać z ideą miłości: im bardziej próbo­wała się dostosować, tym bardziej jej ciało stawiało opór. Goszcząca kilkukrotnie w Krakowie na festiwalu Etiuda&Anima Signe Baumane, z charakterystycznym dla siebie słodko-gorzkim podejściem, opo­wiada o akceptacji wewnętrznego kobie­cego buntu.

Wśród innych długometrażo­wych filmów animowanych ostatnich sezonów w pro­gramie 29. Etiudy&Animy także: „Silver Bird and Rain­bow Fish” (reż. Lei Lei) oraz „Dozens of Norths” (reż. Koji Yamamura). Kolejnym akcentem jest pokaz specjalny dokumentu Tomasza Wolskiego pt. „1970”. Po projekcji zaplano­wano spotkanie z reżyserem, producentką Anną Gaw­litą i odpowiedzialnym za część animowaną Robertem Sową, którzy opowiedzą o realizacji filmu.

W tym roku, wspólnie z producentami oraz eks­pertami od ekologii, organizatorzy zastanowią się „Jak ekologicznie zrobić film”. Panelowi towarzyszy pokaz filmów o tematyce eko. Wśród wydarzeń specjalnych warto wyróżnić wernisaż „interlaced/przeplatane”, dotyczący eksperymentów nad technologicznym poszerzeniem kreowania ste­reoskopowej animacji i przestrzeni wirtualnych. Za­prezentowane zostaną prace Wioli Sowy, Przemka Li­puta oraz Jacka Złoczowskiego. Dla dorosłych zaplanowano warsztaty animacji z Bry­tyjką Joanną Quinn oraz Polką Sylwią Nowak z łódzkiej Pracowni Plastycznej „Puppetmaker”; dla dzieci produkcje Animoon:  „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu” w re­żyserii Anny Błaszczyk oraz „Jak zostałem superłotrem” Krzysztofa Ostrowskiego. Całości dopełni promocja książki Michała Bobrowskiego pt. „Poza ekra­nem kinowym. Postmedialne konteksty animacji”.

Dla kogo: dla dzieci, dla seniorów, dla rodzin

Kino Kijów

al. Krasińskiego 34

Jeden z najwspanialszych przykładów modernistycznej architektury w Krakowie. Dzieło prof. Witolda Cęckiewicza (projekt budynku) i prof. Krystyny Zgud-Strachockiej (wnętrza). Kino działa od 6 listopada 1967 roku i w momencie otwarcia było najnowocześniejszym kinem w kraju. Z 828 miejscami to wciąż największa sala kinowa w mieście. Od 1968 roku odbywa się tu prestiżowy Krakowski Festiwal Filmowy – nestor wśród nie tylko rodzimych festiwali – od roku 2008 Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego OFF Camera, okazjonalnie również inne imprezy. Tu mają miejsce uroczyste premiery filmów, dość wspomnieć Listę Schindlera (1994) Stevena Spielberga czy Pianistę (2002) Romana Polańskiego. Przy okazji takich pokazów, a zwłaszcza podczas festiwali bywali tu najwięksi światowego kina. Chyba nawet nie wypada zaczynać wyliczanki nazwisk...

OK Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.